Oct 11

คนร.สั่งรัฐวิสาหกิจมีปัญหาทำแผนระยะยาว

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สั่ง 7 รัฐวิสาหกิจทำแผนระยะยาวดูแลองค์กร ให้เสร็จในเดือนต.ค.นี้ กำหนดทิศทางแผนงานขับเคลื่อนให้ชัด วันนี้ (11 ต.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือคนร.ได้สั่งให้ทุกรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการทำงาน 7 แห่ง

เร่งทำแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่ต้องสอดคล้องกับภารกิจหลังขององค์กร โดยให้เน้นการให้บริการกับประชาชน และต้องทำแผนปฏิบัติการรายปีภายใต้แผนขับเคลื่อนองค์กร ก่อนส่งให้คนร.พิจารณาภายในเดือนต.ค.นี้ ซึ่งแผนดังกล่าวจะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานของรัฐวิสาหิจแต่ละแห่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากแผนการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเหมือนในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งนั้น ในภาพรวมพบว่ามีความก้าวหน้ามาเป้นลำดับและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งก็มีผลการทำงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นั้น ที่ประชุมคนร.ได้เห็นชอบให้รฟท.จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา 2 บริษัท คือบริษัทลูกเพื่อการเดินรถและซ่อมบำรุง ในโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ส่วนอีกบริษัทเป็นบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของรฟท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews