Nov 24

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอ่ยถึง ‘พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว’ หลายคนอาจยังไม่คุ้นชื่อนัก แต่ถ้าบอกว่า ‘พระราชวังสนามจันทร์’ รับรองว่าทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดี พระราชวังแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. 2450 มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องจากภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ ทำให้พระองค์ทรงโปรดเมืองนครปฐมอย่างยิ่ง ทรงเห็นว่าเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับประทับพักผ่อน เพราะมีภูมิประเทศงดงาม ร่มเย็น อีกทั้งมีชัยภูมิเหมาะสำหรับต้านทานข้าศึก ที่จะยกเข้ามาทางน้ำได้อย่างดี ดังนั้น พระราชวังสนามจันทร์จึงนับได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรมอยู่บ่อยครั้งพระราชวังแห่งนี้ มีอาณาเขตกว้างขวาง ตรงกลางเป็นสนามขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยถนน และมีคูน้ำล้อมอยู่ชั้นนอก ภายในมีบ้านพักข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายในที่ตามเสด็จ บ้านพักบางหลังก็ทรุดโทรม แต่หลายหลังยังอยู่ในสภาพดี อย่างเช่น บ้านพักเจ้าพระยารามราฆพ ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็ก ปัจจุบันใช้เป็นสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตกพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ อยู่ภายในบริเวณด้วย โดยเริ่มแรกมีเพียง 2 พระที่นั่ง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม และพระที่นั่งอภิรมย์ฤดี ภายหลังมีการสร้างเพิ่มเติม เท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็มี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับแก้ว พระตำหนักทับขวัญ เทวาลัยคเณศวร์ หรือเรียกว่า ศาลพระพิฆเนศวร อนุสาวรีย์ย่าเหล เรือนพระธเนศวร อาคารที่พักของเสือป่าม้าหลวง และเสือป่าพรานหลวง โรงพยาบาลเสือป่า ฯลฯ ด้วยความสวยงามของพระที่นั่งต่างๆ และบรรยากาศอันร่มรื่น จึงทำให้ผู้ที่ได้มาเยือนต่างก็ประทับใจกับพระราชวังอันงดงาม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand