Oct 03

ศาลหลักเมือง

หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ก็คือศาลหลักเมือง สำหรับศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง เป็นอาคารจัตุรมุข (4 หน้า) ยอดปรางค์หลังคาเป็นปูนซีเมนต์ฉาบสีแดง ตัวศาลสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร ภายในศาล ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยงานจิตรกรรมฝาผนังภาพพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแยกสวยงาม

โดยศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง เป็นศาลหลักเมืองแห่งที่ 2 ที่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ด้าน ด้านเสาหลักเมือง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลหลักเมืองบนแท่นแปดเหลี่ยม พื้นปูด้วยหินอ่อนทำจากไม้ชัยพฤกษ์ซึ่งถือเป็นไม้มงคล คัดจาก 1 ในจำนวน 5 ต้น ที่นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีลักษณะที่เรียกว่า ไม้ขานาง คือลำต้นตรงขึ้นไปแล้วแยกเป็น 2 กิ่ง แบบง่ามหนังสติ๊กโบราณ ถือเป็นไม้ที่เหมาะจะเป็นเสาโบสถ์หรือเสาวิการ โดยไม้มงคลซึ่งนำมาทำเป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดอ่างทองนั้น ได้ผ่านพิธีคัดเลือกต้นไม้ พิธีตัด พิธีอัญเชิญ พิธีกลึงเสาและฉลองรับขวัญอย่างถูกต้อง ตามพิธีหลวงของสำนักพระราชวังทุกประการ อีกทั้งได้รับการตกแต่งแกะสลักลงรักปิดทองจากพระครูวิเศษชัยวัฒน์ และนายกำจัด คงมีสุข ซึ่งเป็นชาวอ่างทอง สำหรับด้านทิศเหนือของศาลหลักเมือง มีศาลาตรีมุข ซึ่งใช้เป็นที่ประทับหรือที่นั่งขององค์ประธาน หรือประธานในการประกอบพิธีต่างๆ ด้านทิศใต้ มีศาลาทรงไทย 2 หลัง ใช้เป็นสถานที่ให้บริจาคบูชาวัตถุมงคล และดอกไม้ ธูป เทียน ด้านทิศใต้ มีศาลาเรือนไทย เป็นที่รวบรวมของดีเมืองอ่างทองมาจำหน่าย ระหว่างตัวศาลหลักเมือง คือ ศาลาตรีมุข ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 30 เมตร เป็นลานกว้างที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและการแสดงต่างๆ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่กว้างราว 1.5 ไร่ของศาลแห่งนี้ ยังสามารถจัดทำสวนดอกไม้ สวนหย่อม และสนามหญ้า สมกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์สวยงาม เป็นหลักชัยและหลักใจของประชาชนชาวอ่างทองอย่างแท้จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand