Jul 07

อุทยานแห่งชาติขุนขาน

อุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 397 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสะเมิง และอำเภอแม่แจ่ม โดยมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สูงตั้งแต่ 500-1,708 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และมียอดดอยสูงสุดคือดอยปุ้งเกี้ย

มองภาพกว้าง
อุทยานแห่งชาติขุนขานนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยป่าหลากหลายชนิด ทั้งป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา และป่าดิบเขา และมีแหล่งน้ำสายสำคัญที่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคหลายสาย เช่น แม่น้ำสะเมิง แม่น้ำแม่แจ่ม แม่น้ำขาน แม่น้ำออบลอง เป็นต้น

ไฮไลท์แห่งอุทยานฯ
ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์นี้เอง อุทยานแห่งชาติขุนขานจึงมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง เริ่มจากน้ำตกสายต่างๆ เช่น น้ำตกแม่นาเปอะ น้ำตกห้วยตาด น้ำตกห้วยฮ้อม น้ำตกอมลอง หรือจะเป็นบ่อน้ำอุ่นธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ตรงที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งน้ำมีอุณหภูมิสูงประมาณ 38 องศาเซลเซียส สำหรับคนชอบเที่ยวถ้ำ ต้องแวะถ้ำหลวงแม่สาบ ถ้ำ 2 ชั้น ขนาด 150 เมตรที่ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามตระการต ผนังถ้ำประดับไปด้วยลวดลายธรรมชาติ และถ้ำแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวนับพันตัว และการชมถ้ำนั้นนักท่องเที่ยวต้องเตรียมไฟฉายให้พร้อม

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติขุนขานมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีสถานที่กางเต็นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวก
ที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.08 1883 7800 (ที่ทำการสำนักงาน) การเดินทางนั้น มีสองเส้นทาง ได้แก่
· เส้นทางแรกใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-แม่ริม ตามทางหลวงหมายเลข 1096 จนถึง อำเภอสะเมิง
· เส้นทางที่สอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-หางดง แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 1269 จนถึง อำเภอสะเมิง จากอำเภอสะเมิงไปตามทาง รพช. สายสะเมิง-บ้านวัดจันทร์ เส้นทางนี้มีทิวทัศน์สวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะได้ชมความงามของป่าเปลี่ยนสี
/ขอบคุณ ททท