Apr 04

ใช้ม.44 เปิดทางวิทยาลัยอาชีวะต่างชาติสอนในไทย

รมว.ศธ. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เฟส 3 เตรียมใช้ม.44 เปิดทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย เริ่มทันทีในวิทยาลัยกลุ่มพื้นที่อีอีซี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ   กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ปิดภาคเรียนฤดูร้อน เฟส 3

ว่า โครงการนี้เดินหน้ามาถึงระยะที่ 3 แล้ว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และยังมีนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการนี้สถานประกอบการได้รับเข้าทำงานทันทีอีกด้วย  ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมที่คัดเลือกมาได้มีการร่วมกับสถานประกอบการในปรับปรุงและกำหนดหลักสูตรให้มีความเข้มข้นและตรงกับความต้องการของประเทศมากขึ้น  ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้เมื่อสำเร็จการศึกษานี้เข้าทำงานในสถานประกอบการได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมอะไรอีก ขณะเดียวกันการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมโครงการระยะที่ 3 นี้สถานประกอบการยังให้คำยืนยันด้วยว่าพร้อมที่จะรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเข้าทำงานในสถานประกอบการทันทีด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในเร็วๆนี้ตนจะเดินทางไปหารือกับรมว.ศึกษาธิการ และ ผู้บริหารอาชีวศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเชิญชวนให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่นมาเปิดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นแบบ 100% ในประเทศไทย โดยจะเริ่มในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกลุ่มพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) สาขา New S-Curve อาทิ หลักสูตรควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรบริการล้อยางและระบบเบรคอากาศยานส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอาศัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาตรา 44 คำสั่งที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อนุญาตให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงมาจัดการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งคำสั่งนี้ก็จะให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างชาติเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยได้คล้ายกับคำสั่ง คสช.ที่ 29/2560  ที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงมาเปิดในประเทศไทยได้เช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews